ATM120

  • 0 Review(s)
    1.540.000 ₫
    Bàn làm việc Hòa Phát ATM120 bàn làm việc gỗ công nghiệp hộc liền 3 chân. Bàn sử dụng ke đỡ mặt & chân tăng chỉnh cách điệu.
  • 0 Review(s)
    1.367.000 ₫
    Bàn làm việc Hòa Phát ATM120S bàn làm việc gỗ công nghiệp hộc liền 3 chân. Bàn sử dụng ke đỡ mặt & chân tăng chỉnh cách điệu.