AT140HL3D

  • 0 Review(s)
    1.494.000 ₫
    Bàn làm việc hòa phát AT140HL3D với chất liệu gỗ melamine, bàn có 1 hộc liền 3 ngăn kéo sát đất tiên lợi cho việc cất giữ tài liệu, hộc có ngăn thứ 3 dùng để đựng file. Bàn sử dụng nắp điện...