AT120SHL3D

  • 0 Review(s)
    1.280.000 ₫
    Bàn làm việc hòa phát AT120SHL3D với chất liệu gỗ melamine, bàn có 1 hộc liền 3 ngăn kéo sát đất tiên lợi cho việc cất giữ tài liệu, hộc có ngăn thứ 3 dùng để đựng file. Bàn sử dụng nắp điện...