AT120SHL3C

  • 0 Review(s)
    1.216.000 ₫
    Bàn làm việc hòa phát AT120SHL3C với chất liệu gỗ melamine, bàn 3 chân hộc liền sát đất gồm 1 ngăn kéo và 1 ngăn cánh mở tiên lợi cho việc cất giữ tài liệu. Bàn sử dụng tăng chân chụp cách...