Bàn chân trụ hộc sắt liền

 • 0 Review(s)
  3.000.000 ₫
  Bàn chân trụ BCT14-HS1 Là bàn thuộc dòng sản phẩm bàn làm việc 190. Bàn có 1 hộc liền 3 ngăn kéo, có khóa Mặt bàn làm từ gỗ CN phủ melamine chống xước, chống thấm nước. Cạnh bàn dán nẹp PVC 2mm...
 • 0 Review(s)
  1.909.000 ₫
  Bàn chân trụ BCT14-HS2 Là bàn thuộc dòng sản phẩm bàn làm việc 190. Bàn có 1 hộc liền 1 cánh mở, có khóa Mặt bàn làm từ gỗ CN phủ melamine chống xước, chống thấm nước. Cạnh bàn dán nẹp PVC 2mm Chân...
 • 0 Review(s)
  3.091.000 ₫
  Bàn chân trụ BCT16-HS1 Là bàn thuộc dòng sản phẩm bàn làm việc 190. Bàn có 1 hộc liền 3 ngăn kéo, có khóa Mặt bàn làm từ gỗ CN phủ melamine chống xước, chống thấm nước. Cạnh bàn dán nẹp PVC 2mm...
 • 0 Review(s)
  2.000.000 ₫
  Bàn chân trụ BCT16-HS2 Là bàn thuộc dòng sản phẩm bàn làm việc 190. Bàn có 1 hộc liền 1 cánh mở, có khóa Mặt bàn làm từ gỗ CN phủ melamine chống xước, chống thấm nước. Cạnh bàn dán nẹp PVC 2mm Chân...
 • 0 Review(s)
  3.273.000 ₫
  Bàn chân trụ BCT18-HS1 Là bàn thuộc dòng sản phẩm bàn làm việc 190. Bàn có 1 hộc liền 3 ngăn kéo, có khóa Mặt bàn làm từ gỗ CN phủ melamine chống xước, chống thấm nước. Cạnh bàn dán nẹp PVC 2mm...
 • 0 Review(s)
  2.182.000 ₫
  Bàn chân trụ BCT18-HS2 Là bàn thuộc dòng sản phẩm bàn làm việc 190. Bàn có 1 hộc liền 1 cánh mở, có khóa Mặt bàn làm từ gỗ CN phủ melamine chống xước, chống thấm nước. Cạnh bàn dán nẹp PVC 2mm Chân...
 • 0 Review(s)
  3.364.000 ₫
  Bàn chân trụ  BLT(P)14-HS1  Là bàn thuộc dòng sản phẩm bàn làm việc 190. Bàn lượn trái hoặc lượn phải có 1 hộc liền 3 ngăn kéo, có khóa Mặt bàn làm từ gỗ CN phủ melamine chống xước, chống thấm nước....
 • 0 Review(s)
  3.450.000 ₫
  Bàn chân trụ  BLT(P)16-HS1  Là bàn thuộc dòng sản phẩm bàn làm việc 190. Bàn lượn trái hoặc lượn phải có 1 hộc liền 3 ngăn kéo, có khóa Mặt bàn làm từ gỗ CN phủ melamine chống xước, chống thấm nước....
 • 0 Review(s)
  3.591.000 ₫
  Bàn chân trụ  BLT(P)18-HS1  Là bàn thuộc dòng sản phẩm bàn làm việc 190. Bàn lượn trái hoặc lượn phải có 1 hộc liền 3 ngăn kéo, có khóa Mặt bàn làm từ gỗ CN phủ melamine chống xước, chống thấm nước....