AT1960KG

  • 0 Review(s)
    1.725.000 ₫
    Tủ tài liệu gỗ Melamine. Khoang trên 2 cánh kính mở, có đợt cố định trên cùng để bắt vít từ hậu vào tăng độ cứng, 1đợt di động. Khoang dưới gồm 2 cánh gỗ mở, bên trong có 1 đợt...
  • 0 Review(s)
    1.845.000 ₫
    Tủ tài liệu AT1960KG Tủ tài liệu gỗ Melamine.  Khoang trên 2 cánh khung kính mở, có đợt cố định trên cùng để bắt vít từ hậu vào tăng độ cứng, 1đợt di động. Khoang dưới gồm 2 cánh gỗ mở,...