AT160HL2

  • 0 Review(s)
    1.998.000 ₫
    Bàn làm việc Hòa Phát AT160HL2bàn làm việc gỗ công nghiệp melamine có 1 hộc liền gồm 3 ngăn kéo phải có 1 ngăn kéo và 1 ngăn kéo + 1 khoang CPU bên trái. Bàn sử dụng nắp điện thoại...