Vách ngăn di động

Vách ngăn giữa các phòng có thể di chuyển, xếp lại dê dàng