Thảm trài sàn Indo

thảm trải sàn do indonesia sản xuất giá tốt, phong phú về màu sắc

 • 0 Review(s)
  210.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Avalon AV100 Chất liệu Polypropylene Trọng lượng cửa sợi 800 gr/m2 Khổ rộng 4m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ với chúng tôi để...
 • 0 Review(s)
  210.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Avalon AV200 Chất liệu Polypropylene Trọng lượng cửa sợi 800 gr/m2 Khổ rộng 4m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ với chúng tôi để...
 • 0 Review(s)
  210.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Avalon AV400 Chất liệu Polypropylene Trọng lượng cửa sợi 800 gr/m2 Khổ rộng 4m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ với chúng tôi để...
 • 0 Review(s)
  146.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo EO 802 : Kiểu dệt Solution Dyed Gauge Chất liệu Polypropylene Dye Method. Đế làm bằng Woven Polyback Secondary Backing Trọng lượng của sợi 600 gr/m2 Khổ rộng 4m Độ dài của sợi ≈ 5.5mm Tổng trọng lượng:...
 • 0 Review(s)
  146.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo EO 820 : Kiểu dệt Solution Dyed Gauge Chất liệu Polypropylene Dye Method. Đế làm bằng Woven Polyback Secondary Backing Trọng lượng của sợi 600 gr/m2 Khổ rộng 4m Độ dài của sợi ≈ 5.5mm Tổng trọng lượng:...
 • 0 Review(s)
  146.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo EO 824 : Kiểu dệt Solution Dyed Gauge Chất liệu Polypropylene Dye Method. Đế làm bằng Woven Polyback Secondary Backing Trọng lượng của sợi 600 gr/m2 Khổ rộng 4m Độ dài của sợi ≈ 5.5mm Tổng trọng lượng:...
 • 0 Review(s)
  146.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo EO 830 : Kiểu dệt Solution Dyed Gauge Chất liệu Polypropylene Dye Method. Đế làm bằng Woven Polyback Secondary Backing Trọng lượng của sợi 600 gr/m2 Khổ rộng 4m Độ dài của sợi ≈ 5.5mm Tổng trọng lượng:...
 • 0 Review(s)
  146.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo EO 880 : Kiểu dệt Solution Dyed Gauge Chất liệu Polypropylene Dye Method. Đế làm bằng Woven Polyback Secondary Backing Trọng lượng của sợi 600 gr/m2 Khổ rộng 4m Độ dài của sợi ≈ 5.5mm Tổng trọng lượng:...
 • 0 Review(s)
  186.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Florence FL1: Kiểu dệt Solution Dyed . Chất liệu Polypropene Đế làm bằng Woven Poly – Polypropene Trọng lượng của sợi 750 gr/m2 Khổ rộng 4 m Độ dày của sợi ≈ 6/5mm Lưu ý: giá...
 • 0 Review(s)
  186.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Florence FL2: Kiểu dệt Solution Dyed . Chất liệu Polypropene Đế làm bằng Woven Poly – Polypropene Trọng lượng của sợi 750 gr/m2 Khổ rộng 4 m Độ dày của sợi ≈ 6/5mm Lưu ý: giá...
 • 0 Review(s)
  186.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Florence FL3: Kiểu dệt Solution Dyed . Chất liệu Polypropene Đế làm bằng Woven Poly – Polypropene Trọng lượng của sợi 750 gr/m2 Khổ rộng 4 m Độ dày của sợi ≈ 6/5mm Lưu ý: giá...
 • 0 Review(s)
  186.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Florence FL4: Kiểu dệt Solution Dyed . Chất liệu Polypropene Đế làm bằng Woven Poly – Polypropene Trọng lượng của sợi 750 gr/m2 Khổ rộng 4 m Độ dày của sợi ≈ 6/5mm Lưu ý: giá...
 • 0 Review(s)
  230.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Hammer 222 có cấu thông số kỹ thuật như sau: Loại sợi 100% Polypropylene Cấu trúc sợi Level Loop Chiều cao sợi 4.50 mm Tổng độ dày 6.50 mm Trọng lượng sợi 720 gram/M2 Tổng trọng lượng...
 • 0 Review(s)
  230.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Hammer 444 có cấu thông số kỹ thuật như sau: Loại sợi 100% Polypropylene Cấu trúc sợi Level Loop Chiều cao sợi 4.50 mm Tổng độ dày 6.50 mm Trọng lượng sợi 720 gram/M2 Tổng trọng lượng 1720...
 • 0 Review(s)
  230.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Hammer 555 có cấu thông số kỹ thuật như sau: Loại sợi 100% Polypropylene Cấu trúc sợi Level Loop Chiều cao sợi 4.50 mm Tổng độ dày 6.50 mm Trọng lượng sợi 720 gram/M2 Tổng trọng lượng 1720...
 • 0 Review(s)
  230.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Hammer 777 có cấu thông số kỹ thuật như sau: Loại sợi 100% Polypropylene Cấu trúc sợi Level Loop Chiều cao sợi 4.50 mm Tổng độ dày 6.50 mm Trọng lượng sợi 720 gram/M2 Tổng trọng lượng 1720...
 • 0 Review(s)
  108.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Jawa 6201 Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu Olefin BCF Khổ rộng 3.66m Độ dày của sợi ≈ 5mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ với chúng tôi...
 • 0 Review(s)
  108.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Jawa 6203 Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu Olefin BCF Khổ rộng 3.66m Độ dày của sợi ≈ 5mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ với chúng tôi...
 • 0 Review(s)
  108.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Jawa 6303 Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu Olefin BCF Khổ rộng 3.66m Độ dày của sợi ≈ 5mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ với chúng tôi...
 • 0 Review(s)
  108.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Jawa 6307 Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu Olefin BCF Khổ rộng 3.66m Độ dày của sợi ≈ 5mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ với chúng tôi...
 • 0 Review(s)
  108.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Jawa 6312 Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu Olefin BCF Khổ rộng 3.66m Độ dày của sợi ≈ 5mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ với chúng tôi...
 • 0 Review(s)
  108.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Jawa 6317 Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu Olefin BCF Khổ rộng 3.66m Độ dày của sợi ≈ 5mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ với chúng tôi...
 • 0 Review(s)
  108.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Jawa 6355 Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu Olefin BCF Khổ rộng 3.66m Độ dày của sợi ≈ 5mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ với chúng tôi...
 • 0 Review(s)
  108.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Jawa 6399 Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu Olefin BCF Khổ rộng 3.66m Độ dày của sợi ≈ 5mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ với chúng tôi...
 • 0 Review(s)
  Thảm trải sàn Indo Magenta 211: Cấu trúc thảm: Sợi vòng loopile, hoa văn kẻ sọc Chất liệu: 100% Polypropylen, Chống cháy Tốt Độ dày: 6.0mm Cân nặng sợi: 775 Grlm /m2 Đế thảm: Action back Chiều rộng thảm: 3m66 và...
 • 0 Review(s)
  Thảm trải sàn Indo Magenta 222: Cấu trúc thảm: Sợi vòng loopile, hoa văn kẻ sọc Chất liệu: 100% Polypropylen, Chống cháy Tốt Độ dày: 6.0mm Cân nặng sợi: 775 Grlm /m2 Đế thảm: Action back Chiều rộng thảm: 3m66 và...
 • 0 Review(s)
  Thảm trải sàn Indo Magenta 255: Cấu trúc thảm: Sợi vòng loopile, hoa văn kẻ sọc Chất liệu: 100% Polypropylen, Chống cháy Tốt Độ dày: 6.0mm Cân nặng sợi: 775 Grlm /m2 Đế thảm: Action back Chiều rộng thảm: 3m66 và...