Thảm trải sàn Bỉ

Thảm trải sàn do Bỉ sản xuất

 • 0 Review(s)
  120.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Bonanza 3501: Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu là sợi len – loại chất liệu có khả năng giữ ấm cao Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 2mm Lưu ý: giá bán chưa bao...
 • 0 Review(s)
  120.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Bonanza 3502: Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu là sợi len – loại chất liệu có khả năng giữ ấm cao Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 2mm Lưu ý: giá bán chưa bao...
 • 0 Review(s)
  120.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Bonanza 3506: Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu là sợi len – loại chất liệu có khả năng giữ ấm cao Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 2mm Lưu ý: giá bán chưa bao...
 • 0 Review(s)
  120.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Bonanza 3528: Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu là sợi len – loại chất liệu có khả năng giữ ấm cao Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 2mm Lưu ý: giá bán chưa bao...
 • 0 Review(s)
  120.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Bonanza 3549: Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu là sợi len – loại chất liệu có khả năng giữ ấm cao Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 2mm Lưu ý: giá bán chưa bao...
 • 0 Review(s)
  120.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Bonanza 3555: Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu là sợi len – loại chất liệu có khả năng giữ ấm cao Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 2mm Lưu ý: giá bán chưa bao...
 • 0 Review(s)
  120.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Bonanza 3564: Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu là sợi len – loại chất liệu có khả năng giữ ấm cao Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 2mm Lưu ý: giá bán chưa bao...
 • 0 Review(s)
  300.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Deco: Kiểu dệt Tutfed – Graphic Loop Đế làm bằng Easy Back Chất liệu 100% polypropylene Khổ rộng 4 m và 3m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán...
 • 0 Review(s)
  300.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Deco: Kiểu dệt Tutfed – Graphic Loop Đế làm bằng Easy Back Chất liệu 100% polypropylene Khổ rộng 4 m và 3m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán...
 • 0 Review(s)
  300.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Deco: Kiểu dệt Tutfed – Graphic Loop Đế làm bằng Easy Back Chất liệu 100% polypropylene Khổ rộng 4 m và 3m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán...
 • 0 Review(s)
  300.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Deco: Kiểu dệt Loop và cut Chất liệu 100% polypropylene Khổ rộng 4 m và 3m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ để nhận giá...
 • 0 Review(s)
  300.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Deco: Kiểu dệt Loop và cut Chất liệu 100% polypropylene Khổ rộng 4 m và 3m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ để nhận giá...
 • 0 Review(s)
  300.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Deco 882: Kiểu dệt Loop và cut Chất liệu 100% polypropylene Khổ rộng 4 m và 3m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ để nhận...
 • 0 Review(s)
  390.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Spirit 8840: Kiểu dệt mặt Needlepuch – Dilours Chất liệu 100% Polypropylene Trọng lượng của sợi 900 gr/m2 Khổ rộng 2m Độ cao sợi : 8mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công...
 • 0 Review(s)
  390.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Spirit 8850: Kiểu dệt mặt Needlepuch – Dilours Chất liệu 100% Polypropylene Trọng lượng của sợi 900 gr/m2 Khổ rộng 2m Độ cao sợi : 8mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công...
 • 0 Review(s)
  390.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Spirit 8860: Kiểu dệt mặt Needlepuch – Dilours Chất liệu 100% Polypropylene Trọng lượng của sợi 900 gr/m2 Khổ rộng 2m Độ cao sợi : 8mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công...
 • 0 Review(s)
  390.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Spirit 8862: Kiểu dệt mặt Needlepuch – Dilours Chất liệu 100% Polypropylene Trọng lượng của sợi 900 gr/m2 Khổ rộng 2m Độ cao sợi : 8mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công...
 • 0 Review(s)
  390.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Spirit 8872: Kiểu dệt mặt Needlepuch – Dilours Chất liệu 100% Polypropylene Trọng lượng của sợi 900 gr/m2 Khổ rộng 2m Độ cao sợi : 8mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công...
 • 0 Review(s)
  390.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Spirit: Kiểu dệt: Needlepuch – Dilours Chất liệu:100% polypropylene Khổ rộng 2m, dài tùy theo yêu cầu của khách hàng Độ dày của sợi ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công...
 • 0 Review(s)
  390.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Spirit 8889: Kiểu dệt mặt Needlepuch – Dilours Chất liệu 100% Polypropylene Trọng lượng của sợi 900 gr/m2 Khổ rộng 2m Độ cao sợi : 8mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công...
 • 0 Review(s)
  390.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Spirit 8894: Kiểu dệt mặt Needlepuch – Dilours Chất liệu 100% Polypropylene Trọng lượng của sợi 900 gr/m2 Khổ rộng 2m Độ cao sợi : 8mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công...
 • 0 Review(s)
  480.000 ₫
  Thảm chống trơn Triline 3000 là sản phẩm thuộc nhóm Thảm trải sàn Bỉ Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu 100% polypropylene Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 10mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán...
 • 0 Review(s)
  480.000 ₫
  Thảm chống trơn Triline 3002 là sản phẩm thuộc nhóm Thảm trải sàn Bỉ Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu 100% polypropylene Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 10mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm,...
 • 0 Review(s)
  480.000 ₫
  Thảm chống trơn Triline 3030 là sản phẩm thuộc nhóm Thảm trải sàn Bỉ Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu 100% polypropylene Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 10mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán...
 • 0 Review(s)
  480.000 ₫
  Thảm chống trơn Triline 3040 là sản phẩm thuộc nhóm Thảm trải sàn Bỉ Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu 100% polypropylene Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 10mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán...
 • 0 Review(s)
  480.000 ₫
  Thảm chống trơn Triline 3060 là sản phẩm thuộc nhóm Thảm trải sàn Bỉ Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu 100% polypropylene  Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 10mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán...