Thảm trải sàn

Thảm trải sàn

 • 0 Review(s)
  210.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Avalon AV100 Chất liệu Polypropylene Trọng lượng cửa sợi 800 gr/m2 Khổ rộng 4m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ với chúng tôi để...
 • 0 Review(s)
  210.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Avalon AV200 Chất liệu Polypropylene Trọng lượng cửa sợi 800 gr/m2 Khổ rộng 4m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ với chúng tôi để...
 • 0 Review(s)
  210.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Avalon AV400 Chất liệu Polypropylene Trọng lượng cửa sợi 800 gr/m2 Khổ rộng 4m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ với chúng tôi để...
 • 0 Review(s)
  120.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Bonanza 3501: Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu là sợi len – loại chất liệu có khả năng giữ ấm cao Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 2mm Lưu ý: giá bán chưa bao...
 • 0 Review(s)
  120.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Bonanza 3502: Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu là sợi len – loại chất liệu có khả năng giữ ấm cao Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 2mm Lưu ý: giá bán chưa bao...
 • 0 Review(s)
  120.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Bonanza 3506: Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu là sợi len – loại chất liệu có khả năng giữ ấm cao Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 2mm Lưu ý: giá bán chưa bao...
 • 0 Review(s)
  120.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Bonanza 3528: Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu là sợi len – loại chất liệu có khả năng giữ ấm cao Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 2mm Lưu ý: giá bán chưa bao...
 • 0 Review(s)
  120.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Bonanza 3549: Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu là sợi len – loại chất liệu có khả năng giữ ấm cao Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 2mm Lưu ý: giá bán chưa bao...
 • 0 Review(s)
  120.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Bonanza 3555: Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu là sợi len – loại chất liệu có khả năng giữ ấm cao Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 2mm Lưu ý: giá bán chưa bao...
 • 0 Review(s)
  120.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Bonanza 3564: Kiểu dệt Loop Pile Chất liệu là sợi len – loại chất liệu có khả năng giữ ấm cao Khổ rộng 2m Độ dày của sợi ≈ 2mm Lưu ý: giá bán chưa bao...
 • 0 Review(s)
  300.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Deco: Kiểu dệt Tutfed – Graphic Loop Đế làm bằng Easy Back Chất liệu 100% polypropylene Khổ rộng 4 m và 3m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán...
 • 0 Review(s)
  300.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Deco: Kiểu dệt Tutfed – Graphic Loop Đế làm bằng Easy Back Chất liệu 100% polypropylene Khổ rộng 4 m và 3m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán...
 • 0 Review(s)
  300.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Deco: Kiểu dệt Tutfed – Graphic Loop Đế làm bằng Easy Back Chất liệu 100% polypropylene Khổ rộng 4 m và 3m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán...
 • 0 Review(s)
  300.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Deco: Kiểu dệt Loop và cut Chất liệu 100% polypropylene Khổ rộng 4 m và 3m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ để nhận giá...
 • 0 Review(s)
  300.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Deco: Kiểu dệt Loop và cut Chất liệu 100% polypropylene Khổ rộng 4 m và 3m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ để nhận giá...
 • 0 Review(s)
  300.000 ₫
  Thảm trải sàn Bỉ Deco 882: Kiểu dệt Loop và cut Chất liệu 100% polypropylene Khổ rộng 4 m và 3m Độ dày ≈ 7mm Lưu ý: giá bán chưa bao gồm giá nhân công dán thảm, liên hệ để nhận...
 • 0 Review(s)
  146.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo EO 802 : Kiểu dệt Solution Dyed Gauge Chất liệu Polypropylene Dye Method. Đế làm bằng Woven Polyback Secondary Backing Trọng lượng của sợi 600 gr/m2 Khổ rộng 4m Độ dài của sợi ≈ 5.5mm Tổng trọng lượng:...
 • 0 Review(s)
  146.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo EO 820 : Kiểu dệt Solution Dyed Gauge Chất liệu Polypropylene Dye Method. Đế làm bằng Woven Polyback Secondary Backing Trọng lượng của sợi 600 gr/m2 Khổ rộng 4m Độ dài của sợi ≈ 5.5mm Tổng trọng lượng:...
 • 0 Review(s)
  146.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo EO 824 : Kiểu dệt Solution Dyed Gauge Chất liệu Polypropylene Dye Method. Đế làm bằng Woven Polyback Secondary Backing Trọng lượng của sợi 600 gr/m2 Khổ rộng 4m Độ dài của sợi ≈ 5.5mm Tổng trọng lượng:...
 • 0 Review(s)
  146.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo EO 830 : Kiểu dệt Solution Dyed Gauge Chất liệu Polypropylene Dye Method. Đế làm bằng Woven Polyback Secondary Backing Trọng lượng của sợi 600 gr/m2 Khổ rộng 4m Độ dài của sợi ≈ 5.5mm Tổng trọng lượng:...
 • 0 Review(s)
  146.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo EO 880 : Kiểu dệt Solution Dyed Gauge Chất liệu Polypropylene Dye Method. Đế làm bằng Woven Polyback Secondary Backing Trọng lượng của sợi 600 gr/m2 Khổ rộng 4m Độ dài của sợi ≈ 5.5mm Tổng trọng lượng:...
 • 0 Review(s)
  186.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Florence FL1: Kiểu dệt Solution Dyed . Chất liệu Polypropene Đế làm bằng Woven Poly – Polypropene Trọng lượng của sợi 750 gr/m2 Khổ rộng 4 m Độ dày của sợi ≈ 6/5mm Lưu ý: giá...
 • 0 Review(s)
  186.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Florence FL2: Kiểu dệt Solution Dyed . Chất liệu Polypropene Đế làm bằng Woven Poly – Polypropene Trọng lượng của sợi 750 gr/m2 Khổ rộng 4 m Độ dày của sợi ≈ 6/5mm Lưu ý: giá...
 • 0 Review(s)
  186.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Florence FL3: Kiểu dệt Solution Dyed . Chất liệu Polypropene Đế làm bằng Woven Poly – Polypropene Trọng lượng của sợi 750 gr/m2 Khổ rộng 4 m Độ dày của sợi ≈ 6/5mm Lưu ý: giá...
 • 0 Review(s)
  186.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Florence FL4: Kiểu dệt Solution Dyed . Chất liệu Polypropene Đế làm bằng Woven Poly – Polypropene Trọng lượng của sợi 750 gr/m2 Khổ rộng 4 m Độ dày của sợi ≈ 6/5mm Lưu ý: giá...
 • 0 Review(s)
  230.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Hammer 222 có cấu thông số kỹ thuật như sau: Loại sợi 100% Polypropylene Cấu trúc sợi Level Loop Chiều cao sợi 4.50 mm Tổng độ dày 6.50 mm Trọng lượng sợi 720 gram/M2 Tổng trọng lượng...
 • 0 Review(s)
  230.000 ₫
  Thảm trải sàn Indo Hammer 444 có cấu thông số kỹ thuật như sau: Loại sợi 100% Polypropylene Cấu trúc sợi Level Loop Chiều cao sợi 4.50 mm Tổng độ dày 6.50 mm Trọng lượng sợi 720 gram/M2 Tổng trọng lượng 1720...