Bàn ghế mẫu giáo

Bàn ghế mẫu giáo là các sản phẩm bàn, ghế được thiết kế để sử dụng trong các trường học, dành cho đối tượng học sinh mẫu giáo, các em bé chuẩn bị đi học.

 • 0 Review(s)
  458.000 ₫
  Bàn ghế mẫu giáo BMG104A-1  thuộc nhóm Bàn ghế mẫu giáo do Hòa Phát sản xuất gồm bàn BMG104A và ghế GMG104A được sử dụng trong trường mẫu giáo, phòng học tại nhà, sản phẩm phù hợp với bé 2-3 tuổi....
 • 0 Review(s)
  491.000 ₫
  Bàn ghế mẫu giáo BMG104A-2  thuộc nhóm Bàn ghế mẫu giáo do Hòa Phát sản xuất gồm bàn BMG104A và ghế GMG104A được sử dụng trong trường mẫu giáo, phòng học tại nhà, sản phẩm phù hợp với bé 2-3 tuổi....
 • 0 Review(s)
  385.000 ₫
  Bộ bàn ghế mẫu giáo BMG101A-1 thuộc nhóm Bàn ghế mẫu giáo do Hòa Phát sản xuất có kiểu dáng hiện đại, được sử dụng trong trường mẫu giáo, phòng học tại nhà phù hợp với bé 2-3 tuổi. Bộ bàn bao...
 • 0 Review(s)
  420.000 ₫
  Bộ bàn ghế mẫu giáo BMG101A-2 thuộc nhóm Bàn ghế mẫu giáo do Hòa Phát sản xuất có kiểu dáng hiện đại, được sử dụng trong trường mẫu giáo, phòng học tại nhà phù hợp với bé 2-3 tuổi. Bộ bàn...
 • 0 Review(s)
  413.000 ₫
  Bộ bàn ghế mẫu giáo BMG101B-1 thuộc nhóm Bàn ghế mẫu giáo do Hòa Phát sản xuất có kiểu dáng hiện đại, được sử dụng trong trường mẫu giáo, phòng học tại nhà phù hợp với bé 4-5 tuổi. Bộ bàn...
 • 0 Review(s)
  446.000 ₫
  Bộ bàn ghế mẫu giáo BMG101B-2 thuộc nhóm Bàn ghế mẫu giáo do Hòa Phát sản xuất có kiểu dáng hiện đại, được sử dụng trong trường mẫu giáo, phòng học tại nhà phù hợp với bé 4-5 tuổi. Bộ...
 • 0 Review(s)
  373.000 ₫
  Bộ bàn ghế mẫu giáo BMG102A-1 thuộc nhóm Bàn ghế mẫu giáo do Hòa Phát sản xuất có kiểu dáng hiện đại, được sử dụng trong trường mẫu giáo, phòng học tại nhà phù hợp với bé 2-3 tuổi. Bộ bàn bao...
 • 0 Review(s)
  406.000 ₫
  Bộ bàn ghế mẫu giáo BMG102A-2 thuộc nhóm Bàn ghế mẫu giáo do Hòa Phát sản xuất có kiểu dáng hiện đại, được sử dụng trong trường mẫu giáo, phòng học tại nhà phù hợp với bé 2-3 tuổi. Bộ bàn bao...
 • 0 Review(s)
  410.000 ₫
  Bộ bàn ghế mẫu giáo BMG102B-1 thuộc nhóm Bàn ghế mẫu giáo do Hòa Phát sản xuất có kiểu dáng hiện đại, được sử dụng trong trường mẫu giáo, phòng học tại nhà phù hợp với bé 4-5 tuổi. Bộ bàn bao...
 • 0 Review(s)
  443.000 ₫
  Bộ bàn ghế mẫu giáo BMG102B-2 thuộc nhóm Bàn ghế mẫu giáo do Hòa Phát sản xuất có kiểu dáng hiện đại, được sử dụng trong trường mẫu giáo, phòng học tại nhà phù hợp với bé 4-5 tuổi. Bộ bàn bao...
 • 0 Review(s)
  478.000 ₫
  Bàn ghế mẫu giáo BMG104B-1  thuộc nhóm Bàn ghế mẫu giáo do Hòa Phát sản xuất gồm bàn BMG104B và ghế GMG104B được sử dụng trong trường mẫu giáo, phòng học tại nhà, sản phẩm phù hợp với bé 4-5 tuổi. 1,...
 • 0 Review(s)
  507.000 ₫
  Bàn ghế mẫu giáo BMG104B-2  thuộc nhóm Bàn ghế mẫu giáo do Hòa Phát sản xuất gồm bàn BMG104B và ghế GMG104B được sử dụng trong trường mẫu giáo, phòng học tại nhà, sản phẩm phù hợp với bé 4-5 tuổi. 1,...