Két Sắt-Két Bạc

Nội thất TH Việt Nam là đại lý phân phối các sản phẩm két sắt, két bạc của Hòa Phát, Hàn Quốc…Với nhiều kiểu dáng đẹp và giá cả hợp lý

 • 0 Review(s)
  2.412.000 ₫
  Két sắt an toàn KA100 là sản phẩm thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két đứng với một chìa khóa và một khóa mã, tay nắm tròn. Bên trong két sắt có một ngăn phụ có khóa và 1...
 • 0 Review(s)
  4.867.000 ₫
  Két sắt an toàn KA181 là sản phẩm thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két đứng với hai chìa khóa và một khóa mã, tay nắm tròn. Bên trong két sắt có một ngăn phụ có khóa và 2 đợt di...
 • 0 Review(s)
  1.430.000 ₫
  Két sắt an toàn KA22 là sản phẩm thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két đứng với một chìa khóa và một khóa mã. Bên trong két sắt có một đợt cố định ở giữa lòng két. Két...
 • 0 Review(s)
  7.711.000 ₫
  Két sắt an toàn KA320 là sản phẩm thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két đứng với hai chìa khóa và một khóa mã, tay nắm tròn. Bên trong két sắt có một ngăn phụ có khóa và 2 đợt di...
 • 0 Review(s)
  1.605.000 ₫
  Két sắt an toàn KA40 là sản phẩm thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két đứng với một chìa khóa và một khóa mã, tay nắm tròn. Bên trong két sắt có một đợt di động. Két sắt an...
 • 0 Review(s)
  1.867.000 ₫
  Két sắt an toàn KA54 là sản phẩm thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két đứng với một chìa khóa và một khóa mã, tay nắm tròn. Bên trong két sắt có một ngăn phụ có khóa. Két sắt...
 • 0 Review(s)
  2.141.000 ₫
  Két sắt an toàn KA72 là sản phẩm thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két đứng với một chìa khóa và một khóa mã, tay nắm tròn. Bên trong két sắt có một ngăn phụ có khóa và 1...
 • 0 Review(s)
  4.067.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS110K1C1 là dòng két đứng thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, 1 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa mã, mặt nạ hộp nhựa có tay nắm. Két...
 • 0 Review(s)
  4.345.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS110K1DT là dòng két đứng thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, 1 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa điện tử, mặt nạ hộp nhựa có tay nắm....
 • 0 Review(s)
  4.211.000 ₫
 • 0 Review(s)
  5.013.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS135K1C1 là dòng két đứng thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, 1 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa mã, mặt nạ hộp nhựa có tay nắm. Két sắt...
 • 0 Review(s)
  5.436.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS135K1DT là dòng két đứng thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, 1 bộ khóa chìa, 1 khóa điện tử, mặt nạ hộp nhựa có tay nắm. Két sắt...
 • 0 Review(s)
  5.158.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS135K2C1 là dòng két đứng thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, 2 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa mã, mặt nạ hộp nhựa có tay nắm. Két sắt...
 • 0 Review(s)
  6.261.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS168K1C1 là dòng két đứng thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, 1 khóa chìa, 1 khóa mã, mặt nạ hộp nhựa có tay nắm. Két sắt chống cháy...
 • 0 Review(s)
  6.689.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS168K1DT là dòng két đứng thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, 1 bộ khóa chìa, 1 khóa điện tử, mặt nạ hộp nhựa có tay nắm. Két sắt...
 • 0 Review(s)
  6.405.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS168K2C1 là dòng két đứng thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, 2 khóa chìa, 1 khóa mã, mặt nạ hộp nhựa có tay nắm. Két sắt chống...
 • 0 Review(s)
  7.218.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS190K1DT là dòng két đứng thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 3 bản lề, 1 khóa chìa, 1 khóa điện tử, mặt nạ hộp nhựa có tay nắm. Két sắt chống...
 • 0 Review(s)
  6.941.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS190K2C1 là dòng két đứng thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, 2 khóa chìa, 1 khóa mã, mặt nạ hộp nhựa có tay nắm. Két sắt chống...
 • 0 Review(s)
  9.457.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS250K1DT là dòng két đứng thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 3 bản lề, 1 khóa chìa, 1 khóa điện tử, mặt nạ hộp nhựa có tay nắm. Két sắt chống cháy...
 • 0 Review(s)
  9.179.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS250K2C1 là dòng két đứng thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 3 bản lề, 2 khóa chìa, 1 khóa mã, mặt nạ hộp nhựa có tay nắm. Két sắt chống cháy...
 • 0 Review(s)
  13.020.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS320K2C1 là dòng két đứng thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 4 bản lề, 2 khóa chìa, 1 khóa mã, mặt nạ hộp nhựa có tay nắm. Két sắt chống cháy...
 • 0 Review(s)
  2.239.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS35D là dòng két đứng thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, 1 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa mã, mặt nạ hộp nhựa. Két sắt chống cháy...
 • 0 Review(s)
  2.239.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS35N là dòng két nằm thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, 1 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa mã, mặt nạ hộp nhựa. Két sắt chống...
 • 0 Review(s)
  2.518.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS35NDT là dòng két nằm thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, 1 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa điện tử, mặt nạ hộp nhựa. Két sắt...
 • 0 Review(s)
  15.822.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS400K2C1 là dòng két đứng thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 4 bản lề, 2 khóa chìa, 1 khóa mã, mặt nạ hộp nhựa có tay nắm. Két sắt chống cháy...
 • 0 Review(s)
  19.209.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS500K2C1 là dòng két đứng thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 8 bản lề, 2 khóa chìa, 1 khóa mã, mặt nạ hộp nhựa có tay nắm. Két sắt chống cháy...
 • 0 Review(s)
  2.539.000 ₫
  Két sắt chống cháy KS50D là dòng két đứng thuộc nhóm Két sắt- Két bạc Hòa Phát Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, 1 bộ khóa chìa, 1 bộ khóa mã, mặt nạ hộp nhựa. Két sắt chống cháy...