Giá sắt Hòa Phát

Nội thất TH Việt Nam chuyên phân phối các loại giá sắt Hòa Phát dùng cho văn phòng, trường học, bệnh viện, thư viện…

 • 0 Review(s)
  1.390.000 ₫
  Giá sách sắt GS1A thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát thường được dùng trong văn phòng, trường học, thư viện đựng hồ sơ, tài liệu, sách vở… Giá có 5 tầng để tài liệu kể cả đợt đáy. 2 hồi giá...
 • 0 Review(s)
  1.170.000 ₫
  Giá sách sắt GS1B thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát thường được dùng trong văn phòng, trường học, thư viện đựng hồ sơ, tài liệu, sách vở… Giá có 5 tầng để tài liệu kể cả đợt đáy. có 2 thanh ngang...
 • 0 Review(s)
  1.650.000 ₫
  Giá sách sắt GS2K1 thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát được thiết kế kiểu giá thép đa năng có 5 tầng (kể cả đợt đáy), hồi giá hở, các đợt cố định, sử dụng hai mặt. Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
 • 0 Review(s)
  3.090.000 ₫
  Giá sách sắt GS2K2 thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát được thiết kế kiểu giá thép đa năng có 2 khoang mỗi khoang có 5 tầng (kể cả đợt đáy), hồi giá hở, các đợt cố định, sử dụng hai mặt. Mỗi đợt...
 • 0 Review(s)
  2.970.000 ₫
  Giá sách sắt GS3 thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát thường được dùng trong văn phòng, trường học, thư viện đựng hồ sơ, tài liệu, sách vở… Giá được thiết kế dạng tủ cao đựng file, chia thành 4 tầng, mỗi...
 • 0 Review(s)
  2.235.000 ₫
  Giá sách sắt GS4A thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát có thể sử dụng 2 mặt, có 7 tầng (Kể cả đợt đáy). Có ốp hồi kín, đợt di động, có thanh chắn giữa. Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
 • 0 Review(s)
  2.090.000 ₫
  Giá sách sắt GS4B thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát có thể sử dụng 1 mặt, có 7 tầng (Kể cả đợt đáy). Có ốp hồi kín, đợt di động, có thanh chắn giữa. Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
 • 0 Review(s)
  2.335.000 ₫
  Giá sách sắt GS5K1 thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát được sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (Kể cả đợt đáy), có ốp hồi kín, đợt di động, có thanh chắn giữa điều chỉnh được độ cao. Thanh chắn sách...
 • 0 Review(s)
  1.745.000 ₫
  Giá sách sắt GS5K1B thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát  được sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (Kể cả đợt đáy), có ốp hồi kín, đợt di động, có thanh chắn giữa điều chỉnh được độ cao. Thanh chắn sách...
 • 0 Review(s)
  4.040.000 ₫
  Giá sách sắt GS5K2 thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát có 2 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (Kể cả đợt đáy), có ốp hồi kín, đợt di động, có thanh chắn giữa điều chỉnh được độ cao. Thanh chắn sách...
 • 0 Review(s)
  2.990.000 ₫
  Giá sách sắt GS5K2B thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát có 2 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (Kể cả đợt đáy), có ốp hồi kín, đợt di động, có thanh chắn giữa điều chỉnh được độ cao. Thanh chắn sách...
 • 0 Review(s)
  5.765.000 ₫
  Giá sách sắt GS5K3 thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát có 3 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (Kể cả đợt đáy), có ốp hồi kín, đợt di động, có thanh chắn giữa điều chỉnh được độ cao. Thanh chắn sách bên...
 • 0 Review(s)
  4.075.000 ₫
  Giá sách sắt GS5K3B thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát có 3 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (Kể cả đợt đáy), có ốp hồi kín, đợt di động, có thanh chắn giữa điều chỉnh được độ cao. Thanh chắn sách bên...
 • 0 Review(s)
  7.485.000 ₫
  Giá sách sắt GS5K4 thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát có 4 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (Kể cả đợt đáy), có ốp hồi kín, đợt di động, có thanh chắn giữa điều chỉnh được độ cao. Thanh chắn sách bên...
 • 0 Review(s)
  5.505.000 ₫
  Giá sách sắt GS5K4B thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát có 4 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (Kể cả đợt đáy), có ốp hồi kín, đợt di động, có thanh chắn giữa điều chỉnh được độ cao. Thanh chắn sách bên...
 • 0 Review(s)
  9.170.000 ₫
  Giá sách sắt GS5K5 thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát có 5 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (Kể cả đợt đáy), có ốp hồi kín, đợt di động, có thanh chắn giữa điều chỉnh được độ cao. Thanh chắn sách bên...
 • 0 Review(s)
  6.550.000 ₫
  Giá sách sắt GS5K5B thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát có 5 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (Kể cả đợt đáy), có ốp hồi kín, đợt di động, có thanh chắn giữa điều chỉnh được độ cao. Thanh chắn sách bên...
 • 0 Review(s)
  1.770.000 ₫
  Giá sách sắt GS6 thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát được sử dụng để tài liệu 4 khoang, sử dụng khung thép sơn tĩnh điện. Giá có 3 đợt di động nhằm tăng tính tiện ích khi sử dụng.
 • 0 Review(s)
  28.660.000 ₫
  Tủ tài liệu di động sắt sơn tĩnh điện cao cấp màu trắng sáng, sử dụng hệ thống ray trượt nhằm tiết kiệm không gian. Giá gồm 3 lớp: + Lớp trong cùng là 3 giá kiểu GS6 cố định + Lớp thứ 2 là...
 • 0 Review(s)
  29.200.000 ₫
  Tủ tài liệu di động sắt sơn tĩnh điện cao cấp màu trắng sáng, sử dụng hệ thống ray trượt nhằm tiết kiệm không gian. Giá gồm 3 lớp: + Lớp trong cùng là 3 giá kiểu GS6 cố định + Lớp thứ 2 là...
 • 0 Review(s)
  55.565.000 ₫
  Tủ thư viện di động MCF1 là sản phẩm thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát Tủ hồ sơ di động có bộ điều khiển chuyển động bằng hệ thống ăn khớp bánh răng khi tác dụng vào tay quay trên...
 • 0 Review(s)
  16.610.000 ₫
  Giá sách di động MCF2 là sản phẩm thuộc nhóm Giá sắt Hòa Phát  được thiết kế dạng tủ hồ sơ di động có tay đẩy, gồm có 4 khoang, mỗi khoang có 4 đợt di động tạo thành 5...