Tủ tài liệu sắt

 • 0 Review(s)
  2.797.000 ₫
  Tủ sắt sơn tĩnh điện, một khoang bốn đợt, 2 cánh sắt mở. Tay nắm âm mạ màu nhôm, một khóa. Hệ Thống bản về bật đồng bộ với hệ thống tủ gỗ
 • 0 Review(s)
  2.669.000 ₫
  Tủ sắt sơn tĩnh điện, một khoang ba đợt, 2 cánh sắt mở. Tay nắm âm mạ màu nhôm, một khóa. Hệ Thống bản về bật đồng bộ với hệ thống tủ gỗ
 • 0 Review(s)
  3.112.000 ₫
  Tủ sắt sơn tĩnh điện, hai khoang ba đợt, 2 cánh sắt mở. Tay nắm âm mạ màu nhôm, một khóa. Hệ Thống bản về bật đồng bộ với hệ thống tủ gỗ
 • 0 Review(s)
  2.862.000 ₫
  Tủ sắt sơn tĩnh điện, hai khoang ba đợt, 2 cánh sắt mở. Tay nắm âm mạ màu nhôm, một khóa. Hệ Thống bản về bật đồng bộ với hệ thống tủ gỗ
 • 0 Review(s)
  2.980.000 ₫
  Tủ sắt văn phòng có 1 khoang 4 đợt, 3 ngăn trên 2 cánh kính mở, hai ngăn dưới 2 cánh sắt mở. Tay nắm âm mạ màu nhôm, một khóa. Hệ Thống bản về bật đồng bộ với hệ thống...
 • 0 Review(s)
  4.241.000 ₫
  Tủ sắt sơn tĩnh điện, hai khoang bốn đợt, ba ngăn 2 cánh kính mở, 2 ngăn dưới 2 cánh sắt mở, một khoang cánh dài có suốt treo quần áo, có khóa. Tay nắm âm mạ màu nhôm. Hệ...
 • 0 Review(s)
  3.415.000 ₫
  Tủ sắt văn phòng có 1 khoang 4 đợt, 3 ngăn trên 2 cánh kính trượt, hai ngăn dưới 2 cánh sắt mở. Tay nắm âm mạ màu nhôm, một khóa. Hệ Thống bản về bật đồng bộ với hệ thống...
 • 0 Review(s)
  2.851.000 ₫
  Tủ sắt sơn tĩnh điện bốn khoang, cánh sắt, có đợt ở giữa mỗi khoang, có khóa. Hệ thống bản lề bật đồng bộ với hệ thống tủ gỗ
 • 0 Review(s)
  3.873.000 ₫
  Tủ sắt sơn tĩnh điện chín khoang, cánh sắt, có đợt ở giữa mỗi khoang, có khóa. Hệ thống bản lề bật đồng bộ với hệ thống tủ gỗ
 • 0 Review(s)
  4.071.000 ₫
  Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 khoang, cánh sắt, có đợt ở giữa mỗi khoang, có khóa. Hệ thống bản lề bật đồng bộ với hệ thống tủ gỗ
 • 0 Review(s)
  4.767.000 ₫
  Tủ sắt sơn tĩnh điện 18 khoang, cánh sắt, có đợt ở giữa mỗi khoang, có khóa. Hệ thống bản lề bật đồng bộ với hệ thống tủ gỗ