Giá sắt 190

Giá sách do 190 Bộ quốc phòng sản xuất được phân phối bởi Nội thất TH Việt Nam là sản phẩm có kiểu dáng đơn giản, thiết kế bền vừng chắc chắn.

 • 0 Review(s)
  1.581.000 ₫
  Giá sách GS01-1 là sản phẩm thuộc nhóm Giá sắt 190  khung sắt sơn tĩnh điện. Giá sách đơn 1 khoang, 5 tầng đợt cố định chia khoang không di chuyển đượ
 • 0 Review(s)
  2.973.000 ₫
  Giá Sách GS01-2 là sản phẩm thuộc nhóm Giá sắt 190  khung sắt sơn tĩnh điện. Giá sách đôi 2 khoang, 5 tầng đợt cố định chia khoang không di chuyển được
 • 0 Review(s)
  1.590.000 ₫
  Giá Sách GS02-1 là sản phẩm thuộc nhóm Giá sắt 190 khung sắt sơn tĩnh điện. Giá sách đơn 1 khoang, 5 tầng  (Giá di động) có thể thay đổi các đợt đỡ giá ( Thay đổi khoảng cách giữa các giá )
 • 0 Review(s)
  2.772.000 ₫
  Giá Sách GS02-2 là sản phẩm thuộc nhóm Giá sắt 190 là bằng  khung sắt sơn tĩnh điện. Giá sách 2 khoang, 5 tầng (Giá di động) có thể thay đổi các đợt đỡ giá ( Thay đổi khoảng cách giữa các...
 • 0 Review(s)
  2.145.000 ₫
  Giá thư viện GS03-1 là sản phẩm thuộc nhóm Giá sắt 190 giá có 1 khoang, 2 mặt, có 5 tầng. Hồi giá kín, đợt di động, có thanh chắn giữa. Có thể thêm hoặc bớt đợt để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
 • 0 Review(s)
  3.745.000 ₫
  Giá thư viện GS03-2 là sản phẩm thuộc nhóm Giá sắt 190 giá có 2 khoang, 2 mặt, có 5 tầng. Hồi giá kín, đợt di động, có thanh chắn giữa. Có thể thêm hoặc bớt đợt.
 • 0 Review(s)
  5.345.000 ₫
  Giá thư viện GS03-3 là sản phẩm thuộc nhóm Giá sắt 190 giá có 3 khoang, 2 mặt, có 5 tầng. Hồi giá kín, đợt di động, có thanh chắn giữa.  
 • 0 Review(s)
  6.945.000 ₫
  Giá thư viện GS03-4 là sản phẩm thuộc nhóm Giá sắt 190 giá có 4 khoang, 2 mặt, có 5 tầng. Hồi giá kín, đợt di động, có thanh chắn giữa.
 • 0 Review(s)
  8.545.000 ₫
  Giá thư viện GS03-5 là sản phẩm thuộc nhóm Giá sắt 190 giá có 5  khoang, 2 mặt, có 5 tầng. Hồi giá kín, đợt di động, có thanh chắn giữa
 • 0 Review(s)
  2.255.000 ₫
  Giá thư viện GS03G là sản phẩm thuộc nhóm Giá sắt 190 Giá có loại 1/2/3/4/5 khoang, 2 mặt, có 5 tầng. Hồi giá gỗ kín, đợt di động, có thanh chắn giữa.